home

Domaći zadaci

Jocina virtuelna učionica

Republički seminar o nastavi matematike

Eksponencijalna funkcija - šta će to meni? (2012, Kragujevac)

Prezentacija

Prezentacija sa beleškama

Komentari zadataka iz prezentacije

Prošireni izbor zadataka

Kvadratna funkcija - šta će to meni? (2015, Niš)

Prezentacija

Komentari zadataka iz prezentacije

Domaći zadaci 2014/2015